Naar inhoud

CLB

Het CLB-team dat onze school bedient :

Schoolarts : Joke Wagemans
jokewagemans@clb-kempen.be
Psychopedagogisch consulent : Gaby Thys
gabythys@clb-kempen.be
Maatschappelijk assistente : Diane Kempen
dianekempen@clb-kempen.be
Sociaal verpleegkundige : Cathérine Hendrickx
cathérinehendrickx@clb-kempen.be

Permanentie :
Openingsuren van het CLB vestiging Herentals
Hellekensstraat 2
2200 Herentals
- elke werkdag van 9u - 12u en van 13u30 tot 16u30
- de 2de en 4de donderdag van de maand tot 18u30
U kan de teamleden bereiken via telefoonnummer : 014/24.70.70 of via mail ( zie hierboven )

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken op verschillende vlakken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kunt alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.
Waarvoor kan je bij ons terecht?
Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.
Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen.

Je kunt naar het CLB...
• als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
• als je kind moeite heeft met leren;
• voor studie- en beroepskeuzehulp;
• als er vragen zijn over je kind zijn/haar gezondheid, lichaam... ;
• als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;
• met vragen rond inentingen. Je kind moet naar het CLB...
• op medisch onderzoek;
• als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);
• voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
• om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
• bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.


Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is dan 12 jaar.
De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.
Op onderzoek: het medisch consult
• 1ste kleuterklas 3 / 4 jaar
• 2de kleuterklas 4 / 5 jaar
• 1ste lagere school 6 / 7 jaar
• 3de lagere school 8 / 9 jaar
• 5de lagere school 10 / 11 jaar
• 1ste secundair 12 / 13 jaar
• 3de secundair 14 / 15 jaar


Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs in de 1ste en 2de kleuterklas en verder om de twee jaar.
Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraakje maken op een later tijdstip.
De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.
Inentingen Welke inentingen kan je krijgen?
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.
Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven. • 1ste lagere school 6 / 7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
• 5de lagere school 10 / 11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)
• 1ste secundair 12 / 13 jaar Hepatitis B (Geelzucht) 2x
• 3de secundair 14 / 15 jaar Difterie, Tetanus, Kinkhoest


CLB-dossier
Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:
• In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
• We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
• We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Het dossier inkijken?
Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.
Naar een andere school
Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.
Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.


En later?
We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.