Naar inhoud
Home » Nieuws » Datalek website
Terug naar nieuws

Datalek website

01 februari 2019

Klik hier voor meer info over het datalek van onze website.

Geachte,

Graag willen wij u informeren over het volgende.

Op 30 januari 2019 ontvingen we het bericht dat de site van de Kriebel was gehackt. Hierbij heeft iemand toegang weten te krijgen tot de website en de achterliggende database. De hacker heeft enkele wijzigingen aangebracht op de website (nieuwsbericht, pop-up,…) en er werden enkele gegevens uit de databank gepubliceerd op de website van de Kriebel.

Het gaat over contactgegevens (naam, e-mailadres en versleuteld wachtwoord, soms ook over telefoonnummer en adres) van leerkrachten en (groot-)ouders die zich voor 2017 hebben ingeschreven op de nieuwsbrief van de school via de website. Wij kunnen niet uitsluiten dat hierbij bovenstaande persoonsgegevens in handen zijn gekomen van onbevoegde personen. Dit is de reden dat wij het belangrijk vinden u te informeren.

Sinds 2017 wordt deze module voor de nieuwsbrief op de website niet meer gebruikt: de Kriebel schakelde over naar een ander systeem om de ouders te contacteren (ouderplatform en huidige nieuwsbrief ’t Kriebeltje). De site van de Kriebel is niet verbonden met de website van de gemeente. Er is ook geen link met het interne netwerk van de Kriebel, noch dat van de gemeente. De hacker heeft dus geen toegang verkregen tot interne informatie zoals leerlingengegevens.

Wij hebben onmiddellijk de volgende maatregelen genomen:

  • Het nieuwsbericht op de website met persoonsgegevens is offline gehaald.
  • De persoonsgegevens uit de databank werden verwijderd van de website omdat deze module niet meer in gebruik was.
  • De beheerder van de website heeft de nodige acties ondernomen om ongewenste toegang te voorkomen.

Hiermee hebben wij ervoor gezorgd dat een verdere verspreiding van, of toegang tot uw persoonsgegevens onmogelijk is.

Wat kan u zelf doen?

  • Als u dit wachtwoord ook voor andere toepassingen zou gebruiken (e-mail, bankverrichtingen, Facebook, WhatsApp,… ), raden wij u aan om het wachtwoord voor al deze andere toepassingen zo snel mogelijk te wijzigen. Doe dit ook wanneer u twijfelt of wanneer u uw wachtwoord voor de oude toepassing van de Kriebel niet meer herinnert.

Wij bieden u onze welgemeende excuses aan. Wij hechten er veel waarde aan dat u er op kunt vertrouwen dat uw persoonsgegevens binnen onze organisatie veilig zijn. De privacy-verklaring van de gemeente en de gemeentescholen vindt u hier terug. Na het incident hebben wij ook verschillende maatregelen genomen die moeten voorkomen dat het incident zich nog eens kan voordoen.

Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de school via het telefoonnummer 014/257456 of per e-mail: de.kriebel@telenet.be.

 

Met vriendelijke groeten,

De directie van de Kriebel