Naar inhoud
Home » Onze school » Inschrijven

Inschrijven

Het nieuwe inschrijvingsdecreet legt schoolbesturen een aantal maatregelen op die moeten gerespecteerd worden voor het schooljaar 2018-2019. Volgens dit inschrijvingsdecreet dient het schoolbestuur ook de maximumcapaciteit vast te leggen voor elke school.

Vanaf 1 september 2012 is de capaciteit voor de Kriebel vastgelegd op 50 kinderen per geboortejaar (voor kleuterschool) en 50 kinderen per leerjaar (voor lagere school).

Aantal ​vrije plaatsen in de kleuterschool voor schooljaar 2019-2020
- 0 kl (geboortejaar 2017) : 12

Kinderen geboren in 2017 kunnen instappen tijdens het schooljaar 2019 - 2020 op volgende instapdata:

  • 1 september 2019 >> geboren ten laatste op 01/03/2017
  • 4 november 2019 >> geboren ten laatste op 04/05/2017
  • 6 januari 2020      >> geboren ten laatste op 06/07/2017
  • 3 februari 2020     >> geboren ten laatste op 03/08/2017
  • 2 maart 2020        >> geboren ten laatste op 2/09/2017
  • 20 april 2020         >> geboren ten laatste op 20/10/2017
  • 25 mei 2020          >> geboren ten laatste op 25/11/2017
  • 1 september 2020 >>geboren na 25/11/2017

Kinderen geboren tussen 26/11/2017 en 31/12/2017 kunnen instappen op 1 september 2020. Ze kunnen wel reeds ingeschreven worden vanaf 1 oktober 2018 (voorrangsgroep) of vanaf eerste schooldag van maart 2019.

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving.

Aantal vrije plaatsen in kleuterschool voor schooljaar 2018-2019

​- 0 kl (geboortejaar 2016) : 0
- 1 kl (geboortejaar 2015) : 7
- 2 kl (geboortejaar in 2014) : 0
- 3 kl (geboortejaar 2013) : 1

Aantal vrije plaatsen in de lagere school voor schooljaar 2018-2019

-1e leerjaar (geboortejaar 2012) : 20
-2e leerjaar (geboortejaar 2011) : 2
-3e leerjaar (geboortejaar 2010) : 6
-4e leerjaar (geboortejaar 2009) : 8
-5e leerjaar (geboortejaar 2008) : 0
-6e leerjaar (geboortejaar 2007) : 0

- Indien er "0" plaatsen vrij zijn, kan je je kind nog 'aanmelden' zodat het op de reservelijst komt. Van zodra er een inschrijving geannuleerd wordt, zal het kind dat eerst aangemeld is, effectief ingeschreven worden.

Zussen en broers (behorende tot dezelfde leefeenheid) van een reeds ingeschreven leerling en kinderen van personeelsleden behoren tot de voorrangsgroep. Zij kunnen inschrijven tijdens de voorrangsperiode die begint op de eerste schooldag van oktober en loopt tot de laatste schooldag van februari.

Na het afsluiten van de voorrangsperiode, start de vrije inschrijvingsperiode. Deze start op de eerste schooldag van maart. Tijdens deze periode worden kinderen in chronologische volgorde ingeschreven tot de maximumcapaciteit is bereikt.

Concreet betekent dit dat de kinderen geboren in 2017 ingeschreven kunnen worden :
-vanaf de eerste schooldag van oktober 2018 : voor de voorrangsgroepen (kinderen van broers en zussen die reeds op de Kriebel zitten of kinderen van leerkrachten)
-vanaf de eerste schooldag van maart 2019: voor alle kinderen geboren in 2017

Inschrijven kan 
-tijdens de schooldagen
-tijdens de opendeurdagen
-tijdens een kijk- en babbeldag
-na afspraak met de directie of zijn afgevaardigde 
 * telefonisch : 014/25.74.56
 * via mail : marc.mertens@dekriebel.eu 
Klik hier om het inschrijvingsformulier te downloaden. Dit kan thuis ingevuld en teruggemaild worden.
Op die manier hebben we meer tijd voor een kennismaking en om al je vragen te beantwoorden en een rondleiding te doen.
Het invullen en terugsturen van het inschrijvingsformulier genereert geen automatische inschrijving. Een inschrijving is pas effectief als het inschrijvingsregister ingevuld en ondertekend is.
Deze formulieren kunnen uiteraard ook ter plaatse ingevuld worden.

Klik hier om de infobrochure te downloaden.

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals :
-kids ID of ISI+ kaart
-het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
-de reispas voor vreemdelingen


Om iedereen de kans te geven om kennis te maken met de school, organiseren we 'Kijk- en babbeldagen' en 'Meespeeldagen'. In de 'kalender' kan je opzoeken wanneer deze gepland zijn.