Inschrijven

Hoe je kind inschrijven in de Kriebel?

Dit kan tijdens verschillende momenten in het schooljaar:

 • op schooldagen tijdens de schooluren
 • tijdens de opendeurdag in februari
 • tijdens een kijk- en babbeldag
 • na afspraak
  * telefonisch: 014/257456
  * via mail: directie@dekriebel.eu

Volgende documenten moeten ingevuld worden:

 • inschrijvingsformulier (download)
 • bevraging achtergrond kind (download)
 • goedkeuring schoolreglement
 • keuze levensbeschouwing (enkel voor lagere school)

Het inschrijvingsformulier en de bevraging van de achtergrond kan je downloaden en thuis invullen. Deze documenten mag je meebrengen naar school of digitaal doorsturen.

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document zoals:

 • kids ID of ISI+kaart
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
 • de reispas voor vreemdelingen

Een inschrijving is pas effectief als het inschrijvingsregister ingevuld en ondertekend is.

!!UPDATE Corona: sinds november 2020 zit onderwijs in code oranje en mogen we geen opendeurdag of openklasmomenten organiseren. Wil je toch graag een rondleiding in de school? Dan mag je hiervoor contact opnemen met de directie voor een afspraak na de schooluren. Dit kan via directie@dekriebel.eu