Naar inhoud
Home » Nieuws » 2019

Nieuws

Kriebeltje 13

06 dec

Klik hier voor het Kriebeltje van de kleuters
Klik hier voor het Kriebeltje van de lagere school

documenten nieuw schooljaar

30 aug

Hier kan je enkele belangrijke documenten terugvinden bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. Je kan ze hier het ganse jaar terugvinden of je kan ze downloaden op je eigen infodrager.

- vakantiedagen 19-20
- infoavond kleuters
- infoavond lager
- zwemdata kleuters
- zwemdata lager (Geel)
- zwemdata lager (Herentals)
- afsprakennota
- schoolreglement
- document aanvraag externe begeleiding
- ziektebriefje
-afwezigheidsbriefje (andere afwezigheden dan ziekte)
-infobrochure kleuters