Naar inhoud
Home » Nieuws » 2019 » 1b-juf Carla en juf Lyn

Nieuws

documenten nieuw schooljaar

30 aug

Hier kan je enkele belangrijke documenten terugvinden bij de aanvang van het nieuwe schooljaar. Je kan ze hier het ganse jaar terugvinden of je kan ze downloaden op je eigen infodrager.

- vakantiedagen 19-20
- infoavond kleuters
- infoavond lager
- zwemdata kleuters
- zwemdata lager (Geel)
- zwemdata lager (Herentals)
- afsprakennota
- schoolreglement
- document aanvraag externe begeleiding
- ziektebriefje
-afwezigheidsbriefje (andere afwezigheden dan ziekte)
-infobrochure kleuters