Oudercomité

ALS OUDER KUNNEN WE DE SCHOOL VAN ONZE KINDEREN MEE VORM GEVEN.

Als ouders zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen, maar ook de school vervult hierin een belangrijke taak. Ouders hebben bepaalde verwachtingen van de school en de school heeft dan weer andere verwachtingen van de ouders.
Deze verwachtingen kunnen uitgewisseld worden in het oudercomité.

Het oudercomité streeft naar een goede samenwerking tussen ouders en school met als hoofddoel onze kinderen een zo aangenaam mogelijke en leerrijke schooltijd te laten beleven.

Het oudercomité wil:

 • meeWERKEN:
  • aan activiteiten georganiseerd door de school (denk hierbij aan : de Creepy-kriebelfuif, de ijsverkoop, het schoolfeest,…)
  • praktische ondersteuning bij schoolse activiteiten zoals wafels wanneer de Sint op bezoek komt, hotdogs bij carnaval, paasontbijt,...
 • meeDENKEN met de school door :
  • een brug te zijn tussen de school, kinderen en ouders.
  • de verwachtingen van de ouders naar de school toe te verwoorden.
  • het mee lanceren van nieuwe , andere ideeën.
  • mee te zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen.
 • meeLEVEN met en in de school door :
  • samen activiteiten te organiseren. Door deze activiteiten is er een nauwere betrokkenheid tussen ouders en school. Tijdens de activiteiten komen ouders immers naar school en krijgen dan de kans om de schoolwerking van binnenuit te zien. Tevens kunnen zij andere ouders ontmoeten en wordt de drempel naar de leerkrachten ook lager.
  • steeds in een constructieve sfeer betrokken te zijn bij de school.

Iets voor U?

Neem dan zeker een kijkje op onze website en/of stuur een mail naar onze voorzitter, Pieter Nicolaï (pieternicolai@gmail.com).

Het oudercomité vergadert ongeveer om de 4 weken om 20u in de leraarskamer in aanwezigheid van directie en enkele leerkrachten van de school.
De vergaderdata kan je terugvinden op onze kalender.

Liever niet vergaderen?
Maar wil je wel af en toe een handje toesteken bij één van onze activiteiten?
Geef je dan op als helpende hand bij de voorzitter van het oudercomité en dan contacteren we jou als we extra hulp kunnen gebruiken.

Trooper
Vanaf heden is ons oudercomité aangesloten bij Trooper! Dit wil zeggen dat als je online gaat shoppen, je automatisch (en indien gewenst anoniem) de school steunt vanuit je luie zetel! Je hoeft alleen maar via onderstaande link naar de webshop te gaan waar jij iets wenst te kopen, op het moment dat jij je aankoop afrondt op de webshop, laten zij aan Trooper weten hoeveel geld ze aan ons oudercomité schenken. Dat is soms een percentje van jouw aankoopbedrag, soms een vast bedrag.
https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/dekriebel

Tip! Je kan ook gebruik maken van de Trooperbot, zo krijg je een kleine reminder als je online aankopen doet J https://www.trooper.be/nl/trooperbot