Naar inhoud
Home » Onze school » Samen school maken » Oudercomité

Oudercomité

ALS OUDER KUNNEN WE DE SCHOOL VAN ONZE KINDEREN MEE VORM GEVEN.

Als ouders zijn we verantwoordelijk voor de opvoeding van onze kinderen.
Maar ook de school vervult hierin een belangrijke taak. Ouders hebben bepaalde verwachtingen van de school. De school heeft dan weer andere verwachtingen van de ouders.
Deze verwachtingen kunnen uitgewisseld worden in het oudercomité. Het oudercomité streeft naar een goede samenwerking tussen ouders en school met als hoofddoel onze kinderen een zo aangenaam mogelijke en leerrijke schooltijd te laten beleven.

Het oudercomité wil :

*meeWERKEN met en aan de school door :

-financiële steun door het organiseren van allerhande activiteiten die
met de school te maken hebben (denk hierbij aan : de bloemenmarkt,
het schoolbal,ijsverkoop,de fietseling,…)

-praktische ondersteuning bij schoolse activiteiten zoals wafels als de
Sint op bezoek komt, hotdogs bij karnaval, paasontbijt, …

*meeDENKEN met de school door :

-een brug te zijn tussen de school, kinderen en ouders.
-de verwachtingen van de ouders naar de school toe te verwoorden.
-het mee lanceren van nieuwe , andere ideeën.
-mee te zoeken naar oplossingen voor eventuele problemen.

*meeLEVEN met en in de school door :

-samen activiteiten te organiseren. Door deze activiteiten is er een
nauwere betrokkenheid tussen ouders en school. Tijdens de
activiteiten komen ouders immers naar school en zien de
schoolwerking van binnenuit. Tevens kunnen zij andere ouders
ontmoeten en wordt de drempel naar de leerkrachten ook lager.
-steeds in een constructieve sfeer betrokken te zijn bij de school.

Iets voor U ?
… twijfel niet … stuur een mail naar onze voorzitster : ellen.deswert@hotmail.com
Het oudercomité vergadert ongeveer om de 4 weken om 20u in de leraarskamer in aanwezigheid van directie en enkele leerkrachten van de school.
De vergaderdata kan je terugvinden op 'kalender' 'vergaderingen oudercomité'.

Liever niet vergaderen ?
… maar wil je wel af en toe een handje toesteken bij één van onze activiteiten?
Geef je dan op als helpende hand bij de voorzitster van het oudercomité en dan contacteren we jou als we extra hulp kunnen gebruiken.